Hösten 2021

Nu börjar vi kunna hoppas på att få igång verksamheten i vår förening. Närmast försöker vi få till ett årsmöte i början av september. Information om dag och tid kommer när vi vet hur läget ser ut beträffande restriktioner för offentliga möten. Därefter är vår förhoppning att vi ska kunna planera in de föredrag som fick inställas förra våren. Information om dessa finns i programmet för våren 2020. Förmodligen kommer det att vara svårt att planera bussresor också under hösten, men kanske vi ändå kan arrangera någon konstutflykt i närområdet. Vi återkommer med mer utförlig information om höstens aktiviteter så snart vi vet hur läget ser ut beträffande Covid-19.

Årsmöte 2021