Program våren 2020

Ladda hem Vårprogram 2020 som pdf fil

 

Obs! Samtliga vårens programpunkter är inställda pga Corona-virusets spridning. Vi återkommer om nytt datum för de föredrag som nu inte kan hållas. Beträffande resorna får vi se var det finns intressanta utställningar att besöka förhoppningsvis till hösten.

Vårprogram 2020

Lunds Konsthalls Vänner 

Fredag 14/2 Vernissage på konsthallen

Sammy Baloji: Andra berättelser. 15/2 – 24/5 

Torsdag 12/3 kl 18 Årsmöte med middag

Årsmöte på Siriusorden, Västergatan 13, tvärgata till Nygatan, med stadgeenliga ärenden, middag, lotteri och stipendieutdelning.

Valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas ut på Konsthallen och delas ut på mötet. Årsmötet avslutas med buffémiddag med vin. Kaffe och kaka ingår. Middagen avslutas med av vi får träffa årets stipendiat som också presenterar sin konst. Därefter blir det utlottning i närvarolotteriet. Alla närvarande medlemmar får delta.

Middagen är delvis subventionerad och kostar med vin 280 kr, som betalas till vårt bankgiro 5622-2144 i förskott. Anmälan till måltiden senast 2/3 till Paula Uddman paulauddman@gmail.com 0708-208940

Årsavgiften för 2020 är 200 kronor och betalas till bankgiro 5622-2144

 

Torsdag 26/3 kl 18.00  

Konst, estetik och existentiell hälsa 

Föreläsare är Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.

I november 2019 släppte Världshälsoorganisationen (WHO) sin första rapport om konstarternas positiva hälsoeffekter. Forskningen i detta fält har utvecklats snabbt de senaste åren. Nya hälsobegrepp som ’andlig hälsa’ och ’existentiell hälsa’ har lanserats och används nu också av WHO. 

Max Liljefors presenterar ett par exempel på hur bildkonst används konkret i hälso- och sjukvård. Han diskuterar hur olika kunskapsfält, som medicin och estetisk filosofi, kan bidra till kunskapsutvecklingen. Hur kan interaktioner med konsten bidra till existentiell hälsa hos patienter?

Obs! Detta föredrag är tills vidare inställt pga Corona-virusets spridning. Vi återkommer om nytt datum.

 

Torsdag 2/4 kl 18.00 

Alla likas mellangärde 

Sara Granér pratar om sin nya bok, språk och bildkonst.

Sara Granér (född 1980) har en konstnärlig bas inom serieteckning och illustration men arbetar också med tredimensionella och sceniska uttryck. I bokform debuterade hon 2008 med Det är bara lite AIDS. Våren 2020 släpps hennes sjätte bok Allas lika mellangärde (Galago). Hon har medverkat i utställningar i Rom och Tokyo och haft flera separatutställningar i Sverige. 

Obs! Detta föredrag är tills vidare inställt pga Corona-virusets spridning. Vi återkommer om nytt datum.

 

Lördag 4/4 Tomarps kungsgård, Hishults konsthall, Teckningsmuseet i Laholm 

Vi åker till Tomarps kungsgård där vi får en genomgång till utställningen Bengt Böckmans grafik och måleri. Halva gruppen hör genomgång medan andra halvan får fika i kungsgårdens kafé och vice versa. Lunch äter vi i Hishults konsthalls utvidgade kafé.

Efter lunch får vi en visning av Lena Björns skulptur, måleri och objekt. ”Face the Future” kallar hon sin utställning, som handlar om utsatta människors vardag i Tanzania, som förmedlas i en kombination av konst, musik, fotografier, intervjuer och dofter.

Därefter åker vi till Teckningsmuseet i Laholm, där vi får visning av ”Drawn to the Line” med Petra Börner och Annelie Carlström. Petra Börner är känd för sina uttrycksfulla collage och mönster, med kunder som Kungliga Operan, Apple, Louis Vuitton, Vogue, Systembolaget och IKEA. Annelie Carlström skapar detaljerade teckningar i blyerts i en mix naturalism och naivism, med kunder som Dagens Nyheter, Åhléns, Moderna museet, HM och First Aid Kit.       

Samordnare: Anders Blomberg 0706-028981 och Paula Uddman 0708-208940 Avresa: Samling 08.45 och bussen går kl 9.00 lördag 4/4 från godsmagasinet på östra sidan av järnvägen. Priset är 750 kr för medlem och 800 kr för medföljande vän. I priset ingår entréer, förmiddagskaffe på kungsgården, guider samt lunch. Bindande anmälan senast 25/3 till Paula Uddman 0708-208940 e-post paulauddman@gmail.com  Ange även särskilda kostvanor. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Obs! Denna resa är inställd pga Corona-virusets spridning. 

Lördag 18/4 Degeberga, Brösarp, Kristianstad 

Vi börjar med guidad visning av skulptören Ivar Johnssons museum i Degeberga. Vår guide blir museets arkitekt Bengt Berglund, medlem hos oss. Halva gruppen får bussfika med fralla medan andra halvan guidas. 

Ivar Johnsson gjorde flera monumentala verk, bl a Sjömanshustrun i Göteborgs hamn.

Vi äter lunch på Brösarps gästgivaregård.

Därefter guidad visning av Anna Brags och Gertrud Alfredssons måleri på Kristianstads konsthall. Anna Brag arbetar med teckning, mosaik, skulptur, video och performance. Gertrud Alfredsson är utbildad på konstskolan i Malmö och är verksam som målare, tecknare. och gallerist.

Samordnare Anders Blomberg 0706-028981 och Lise-Lotte Martins

0702-879361 Avresa: Samling 08.45 bussen från Thells går 09.00 från Godsmagasinet på östra sidan av Centralen. Åter Lund c:a 17.30.

Pris: 650 kr för medlem och 700 kr för medföljande vän. 

Bindande anmälan senast 6/4 till Lise-Lotte Martins 0702-879361,

lottenoleif@gmail.com. Ange även speciella kostvanor. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Obs! Denna resa är inställd pga Corona-virusets spridning. 

Torsdag 23/4 kl 18.00   

Jag ser en port och öppnar den – en betraktelse över böckerna 

Arne Johnsson, poet litteraturkritiker, bibliotekarie och bildkonstnär, föreläser om bokens konstnärliga utformning. Arne Johnsson har sedan debuten 1985 gett ut ett femtontal böcker, mest diktsamlingar. Han har också gjort omslagen till flera av sina egna volymer.  Böckerna öppnar böckerna tunnlar i tiden, de är uttryck för en tidsbunden estetik. På samma gång berättar de om innehållet, författarna, genren, formgivarna och förlagen. Arne Johnssons kväll blir en personlig betraktelse över möten med böcker som läsare och författare.

Obs! Detta föredrag är tills vidare inställt pga Corona-virusets spridning. Vi återkommer om nytt datum.

Lördag 9/5 Landskrona museum och Dunkers kulturhus 

Landskrona museum ser vi en Samlingsutställning med konst, foto och grafiska verk ur museets egna innehav samt illustratören Lena Andersson, som har skapat bl a Linnea i konstnärens trädgård, böcker om Maja med olika trädgårdsbestyr och om Storm-Stinas äventyr i skärgården m fl.

Lunch på Dunkers kulturhus.

Dunkers ser vi utställningen Från gryning till skymning med 130 verk av förra sekelskiftets stora svenska konstnärer som Eugène Jansson, Eva Bonnier, Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Elsa Beskow, Anders Zorn och Bruno Liljefors.

Samordnare Anders Blomberg 0706-028981 och Lennart Bondesson 046 – 125067. Avresa: Samling 08.45 bussen från Thells går 09.00 från Godsmagasinet på östra sidan om Centralen. Åter Lund c:a 16.30

Pris: 600 kr för medlem och 650 kr för medföljande vän. Bindande anmälan till Anders Blomberg 0706-028981, anders.blomberg@yahoo.se Ange även speciella kostvanor. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Obs! Denna resa är inställd pga Corona-virusets spridning.

Onsdag 13/5 kl 18 Vårfest på konsthallen med mat och vin

Måltiden är subventionerad men kostar 230 kr. Betala helst på vårt bankkonto 5622-2144 i förskott. Anmälan senast 4/5 till Paula Uddman 0708-208940, email paulauddman@gmail.com

Obs! Vårfesten är inställd pga Corona-virusets spridning. 

 

 

Uppdatering om vårens vernissager på Lunds konsthall kommer inom kort.

 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png

LUNDS KONSTHALLS VÄNNER 

Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds konsthalls verksamhet. Vännerna verkar för kunskap om och engagemang för samtida konst. 

Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du
o delta i ca 8 konstresor per år
o möjlighet att lyssna på intressanta konstföreläsningar
o delta i besök på gallerier och unika konstsamlingar
o gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall
o inbjudan till årsmöte med middag, vår och, höstfest samt glöggparty o delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk
o stödja en ung lovande konstnär med stipendium 

Årsavgiften för 2020 är 200 kr/medlem och kan betalas på bankgiro 5622-2144 för de som inte redan har betalat. 

Vår hemsida: lundskonsthallsvanner.com 

Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner
Anders Blomberg ordförande 0706-028981, Gunnar Ericson, sekreterare, 0708-341397, Paula Uddman, kassör, 0708-208940, Lennart Bondesson 046-125067,  Lise-Lotte Martins 0702-879361, Ann Schlyter 070-5672903, Maria Brynge 076-0086330. 

ANMÄLAN till respektive arrangemang kan ske per e-post eller telefon till den eller de som står efter programpunkten. Anmäl med namn och telefonnummer. Ange även namn och telefonnummer på medresenärer som anmäls samtidigt. Notera även allergier eller andra önskemål om mat. 

Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar. Anhöriga kan dock i mån av plats medfölja mot en förhöjd avgift. Bekräftelse meddelas alla anmälda på researrangemang. Betala ej före bekräftelsen. Se även respektive programpunkt.