Program hösten 2019

Klicka här: Höstprogram 2019

 

Föredragen på konsthallen 18.00 är kostnadsfria och öppna för alla.

Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner Anders Blomberg, ordförande 0706-028981; Gunnar Ericson, sekreterare 0708-341397,

Maria Brynge (adjungerad) 0760-086330; Ann Schlyter 0705-672903; Lennart Bondesson 125067;

Ulf Steiner, kassör 148334, Lise-Lotte Martins. 0702-879361

Årsavgiften för 2019 är 200 kr och kan betalas på vårt bankgiro 5622-2144